Besök webbplatsen i en nyare webbläsare. Din nuvarande webbläsare verkar inte stödja våra butiksfunktioner.

Innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Observera att när du handlar på nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl, har du kontakt med e-handelsleverantören Scalefast SAS, som är ett företag med uppdrag av Tile Inc. (”handlaren”) att hantera onlineförsäljning för företagets räkning.

Dessa försäljningsvillkor ("försäljningsvillkor" eller "avtal") är ett juridiskt dokument som förklarar dina rättigheter och skyldigheter som kund. Vänligen läs det noga..

Definitioner

Webbplats eller Butik:
Handlarens webbutiks webbplats finns tillgänglig på

nl.tile.com/nl
uk.tile.com/en
dk.tile.com/en
fi.tile.com/en
se.tile.com/en
no.tile.com/en
ie.tile.com/en
de.tile.com/de
at.tile.com/de
fr.tile.com/fr
ch.tile.com/fr
be.tile.com/fr
es.tile.com/es
it.tile.com/it
pt.tile.com/pt
pl.tile.com/pl
Kund:
Du, användaren av webbplatsen (och adressaten i dessa villkor).

Produkt(er):
Produkt(er) som säljs på webbplatsen

Partner:
Tile Inc.
1900 S. Norfolk Street, Suite 310, San Mateo, CA 94403, USA

Återförsäljare
Handlarens auktoriserade återförsäljare som driver webbplatsen: Scalefast SAS, ett franskt bolag med säte på 1 Rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 Lyon, Frankrike.

Webbplats eller Butik:
Handlarens webbutiks webbplats finns tillgänglig på nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl, publicerad efter den 8 september 2020.

INLEDNING

De nuvarande försäljningsvillkoren definierar och reglerar avtalsförhållandet mellan återförsäljaren och dig som kund, som också nedan definieras som användare av webbplatsen. Tile, Inc.:s användarvillkor https://se.tile.com/docs/privacy införlivas häri genom referens.

Återförsäljaren är en online- och offline-leverantör av e-handelslösningar.

Nuvarande försäljningsvillkor gäller uteslutande mellan återförsäljaren och varje person som besöker webbplatsen eller gör ett köp från webbplatsen.

Du har tillgång till, och kan sätta dig in i, försäljningsvillkoren direkt på webbplatsen. Dessa försäljningsvillkor kan när som helst ändras efter återförsäljarens gottfinnande. Verkställbara villkor består av de som publiceras på webbplatsen och är bindande från och med deras registreringsdatum. Du är alltid ensam ansvarig för att du besitter kunskap i enlighet med dessa försäljningsvillkor.

Om du inte avslutar ditt konto (som definieras nedan) eller upphör att använda återförsäljarens e-handelslösningar som berörs av ändringen kommer du att ha accepterat de ändrade villkoren i tysthet. Om du inte godkänner ändringarna eller något av villkoren i detta avtal är din enda lösning att säga upp ditt konto eller att sluta använda återförsäljarens e-handelslösningar. Återförsäljaren har ingen skyldighet att återbetala avgifter som kan ha tillförts ditt konto innan kontot sagts upp eller användningen av ett abonnemang upphört, och återförsäljaren har inte heller någon skyldighet att fördela några avgifter under sådana omständigheter.

Informationen på webbplatsen kan ändras av återförsäljaren utan föregående meddelande.

Den enkla handlingen att lägga en order på webbplatsen innebär att du accepterar, utan reservationer, de nuvarande försäljningsvillkoren. Återförsäljaren ska bevilja en begränsad licens för åtkomst och användning av webbplatsen.

Användarkonto

För att göra ett köp i återförsäljarens märkta webbutik kan du slutföra butikens registreringsprocess och skapa ett butikskonto (”Konto").

Bosättningsland Lägsta ålder för att få skapa ett konto på webbplatsen
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien 13 år
Österrike, Bulgarien, Cypern 14 år
Republiken Tjeckien, Frankrike, Grekland, Slovenien 15 år
Kroatien, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien 16 år

Alla medlemmar måste vara 18 år eller äldre för att göra inköp i butiken. Ditt konto kan också innehålla faktureringsinformation som du tillhandahåller återförsäljaren för köp av pågående eller upprepade köp (”Prenumerationer"), för förbeställningar eller för snabbare framtida köp. Du är ensam ansvarig för all aktivitet på ditt konto och för säkerheten för ditt datorsystem. Du får inte avslöja, dela eller på annat sätt tillåta andra att använda ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att du är personligt ansvarig för användningen av ditt lösenord och konto och för all kommunikation och aktivitet i butiken som är resultatet av användningen av ditt inloggningsnamn och lösenord. Du får inte sälja eller debitera andra för rätten att använda ditt konto eller på annat sätt överföra ditt konto, och du får inte heller sälja, debitera andra för rätten att använda eller överföra andra prenumerationer annat än i de fall detta uttryckligen tillåts enligt dessa försäljningsvillkor.

Meddela oss omedelbart om du har anledning att tro att ditt lösenord har blivit känt för någon annan, eller om lösenordet används eller sannolikt kommer att användas på ett obehörigt sätt.

Som kontoinnehavare är du ansvarig för alla avgifter som uppkommit, inklusive tillämpliga skatter, och alla köp som du eller någon som använder ditt konto gjort, inklusive din familj eller vänner. Om du säger upp ditt konto förbehåller sig återförsäljaren rätten att ta ut avgifter, tillägg eller kostnader som uppkommit före uppsägningen. Eventuella förfallna eller obetalda konton måste nollställas innan återförsäljaren kan tillåta dig att registrera dig på nytt.

Du intygar att du också förstår och erkänner att konton har användarrättigheter som binder dig till ett konto och att återförsäljaren inte accepterar överföring av konton (inklusive överföringar genom lagstiftning) från en abonnent till någon tredje part. Varje kund ska vara ensam innehavare av sitt eget konto.

Ditt inköp är behäftat med produktkrav som du måste läsa innan du köper en produkt. Att göra ett inköp innebär din tysta förståelse och efterlevnad av dessa krav. Återförsäljaren ansvarar inte för förlust, inkompatibla eller felaktiga köp. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst i förekommande fall, så att vi kan lösa ditt problem efter bästa förmåga.

Du samtycker till att du är personligt ansvarig för användningen av ditt konto och för all aktivitet i butiken som följer av användningen av ditt konto. Ditt uppförande i butiken förväntas ske i god tro, vara icke-kränkande och inte söka något annat personligt intresse än de tjänster som tillhandahålls. Du kommer annars att anklagas för lagtrots och, om återförsäljaren så önskar, kan det leda till rättsligt förfarande.

Du kan säga upp ditt konto när som helst. Du kan avbryta användningen av kontot när som helst eller, om du så föredrar, begära att vi avslutar åtkomsten till ditt konto. Konton och produktleveranser kan dock inte överföras och produktköpstransaktioner ger dig rätten till korrekt leverans av en produkt. Din uppsägning av ett konto berättigar dig inte till någon återbetalning för några produkter eller avgifter. Återförsäljaren har rätt att ta ut avgifter, tillägg eller kostnader som uppkommit innan ditt konto annullerats. Dessutom är du ansvarig för alla avgifter som uppstått till tredjepartsleverantörer eller innehållsleverantörer före din avbokning.

Återförsäljaren kan när som helst annullera ditt konto, i händelse av att (a) återförsäljaren stänger ned butiken, eller att (b) du bryter mot villkoren i detta avtal eller Tile's användarvillkor (inklusive prenumerationsvillkor eller användningsregler för prenumerationen). I händelse av att ditt konto avslutas eller annulleras av återförsäljaren på grund av ett brott mot dessa försäljningsvillkor, Tiles användarvillkor eller felaktig eller olaglig aktivitet, kommer ingen återbetalning, inklusive eventuella prenumerationsavgifter eller av oanvända medel på ditt konto, att beviljas.

Alla konton som skapats före lanseringen av webbplatsen omfattas inte av dessa försäljningsvillkor. Därför kvalificeras inte alla konton som skapats före lanseringen av webbplatsen för medlemsbelöningsprogrammet och överförs heller inte till denna webbplats. Kunder som sedan återkommer bör skapa ett nytt konto.

Lagertillgänglighet och försäljningsuppfyllelse

Produkter säljs inom gränsen för vad som finns i lager. Erbjudanden för produkter som är slut i lager ska vara giltiga under förutsättning att de kan erhållas från återförsäljarens leverantörer. Behandling och leverans av beställningar ska alltid respekteras när lager finns tillgängligt.

Användande

Din produktorder är ett bindande erbjudande till återförsäljaren att köpa nämnda produkter (”produktorder”). När du lägger en order kommer ett efterföljande och omedelbart bekräftelsemeddelande att visas följt av en bekräftelse via e-post till dig. En sådan automatisk bekräftelse utgör inte ett godkännande från återförsäljaren av din produktorder, utan är enbart ett meddelande om bekräftelse. Återförsäljarens godkännande av din produktorder ska ske och ett avtal ska ingås först när återförsäljaren godkänner produktordern. Vi accepterar bara ditt erbjudande och sluter försäljningsavtalet för den produkt som du har beställt. Sedan skickar vi produkten till dig och sänder en e-postbekräftelse till dig om att vi har skickat produkten (”E-postbekräftelse”). För digitala produkter får du en länk i e-postmeddelandet med bekräftelsen som tar dig till din produktnyckel så att du kan låsa upp och ladda ner det du köpt.

Om din produktorder sänds i fler än ett paket kan du få ett separat e-postmeddelande med en sändningsbekräftelse för varje paket, och varje e-postmeddelande om motsvarande sändning kommer att sluta ett separat försäljningsavtal oss emellan för de produkter som anges i e-postmeddelandet om bekräftelse. Ditt kontrakt är enbart med återförsäljaren

Beställningar och användning av tjänsterna

Produktbeställningarna ska enbart göras via Internet.

Det kan uppstå fel i en automatisk orderbekräftelse. Kontrollera den automatiska orderbekräftelsen för eventuella fel och informera oss omedelbart om eventuella avvikelser. Du garanterar att alla uppgifter som tillhandahålls under registreringen är sanna, korrekta, uppdaterade och fullständiga. Produktbeställningar accepteras endast från kunder som är 18 år och äldre.

Återförsäljaren har rätt att annullera eller vägra produktorder från kunder där återförsäljaren vid tidigare ordertillfällen inte mottagit betalning för ordern.

Du samtycker till att ta emot elektroniska säljfakturor. Elektroniska fakturor kommer att göras tillgängliga på ditt konto på webbplatsen. För varje leverans kommer du i e-postbekräftelsen att få en länk till din elektroniska faktura på webbplatsen. Om du inte har något konto och inte har skrivit ut din faktura när du mottagit din e-postbekräftelse, eller om du vill ha mer information om elektroniska fakturor och instruktioner om hur du får en papperskopia, ber vi dig kontakta vår kundsupport genom att klicka på avsnittet .

Leverans av fysiska varor

Din beställning levereras till den adress som angivits under beställningsproceduren. Eventuell leveransfördröjning som anges på webbplatsen är bara vägledande och kan variera beroende på hur ordern fortskrider. Återförsäljaren kan inte hållas ansvarig för försenad leverans eller förlust av ett paket pga. postservice eller kurir och eventuella påföljder. Det är ditt ansvar att verifiera att paket och innehåll levereras i gott skick efter mottagandet av paketet. Om paketet/paketen eller innehållet inte överensstämmer med beställningen, måste du sända in en fullständig beskrivning av innehållet och dess felaktigheter på följesedeln och skriva ett brev med mottagningsbevis och liknande gällande innehållet inom tre (3) dagar efter mottagandet.

Betalning

Vid inköpstillfället har du möjlighet att betala med alla de betalningsmetoder som visas. Andra metoder kommer inte att godkännas.

Återförsäljaren använder krypteringstekniken TLS (Transport Layer Security) för dina transaktioner. Din bankinformation lagras inte av återförsäljaren. Lagrad bankinformation lagras endast av betaltjänstens leverantör om du har valt alternativet att spara ett kredit-/bankkort i ditt namn, för framtida användning under utcheckningen eller för en förbeställning. Därför har återförsäljaren inte tillgång till privat bankinformation eller kredithistorik vid någon tidpunkt. För att förhindra missbruk och bedrägeri lagrar återförsäljaren bara ditt namn, adress och transaktionstid och datum. Dessa uppgifter förblir strikt konfidentiella.

Varje försök till bedrägeri eller förfalskning, oavsett omfattning, kommer omedelbart att leda till ytterligare åtgärder och all relaterad transaktionsinformation kan vidarebefordras till myndigheterna.

När du tillhandahåller betalningsinformation till återförsäljaren eller till en av dennes leverantörer av betaltjänster fastställer du att du är den auktoriserade användaren av kortet, PIN-koden, nyckeln eller det konto som är associerat med betalningen, och du ger återförsäljaren rätt att debitera ditt kreditkort eller behandla din betalning med den valda tredje partens leverantör av betaltjänster för alla inköp eller avgifter som debiteras ditt konto. Återförsäljaren kan kräva att du anger din adress eller annan information för att uppfylla återförsäljarens skyldigheter enligt tillämplig lag.

För köpta prenumerationer, som baseras på en överenskommen användningsperiod, där återkommande betalningar görs i utbyte mot fortsatt användning (”Återkommande betalningsprenumerationer”) genom att du fortsätter använda återkommande betalningsprenumeration, godkänner du, och bekräftar att, återförsäljaren har rätt att debitera ditt kreditkort, eller behandla din betalning med annan tillämplig tredje parts betalningsbehandlare (t ex PayPal), för eventuella återkommande betalningsbelopp. Om du har köpt återkommande betalningsprenumerationer samtycker du till att omedelbart meddela återförsäljaren om eventuella ändringar av ditt kreditkorts kontonummer, utgångsdatum och/eller faktureringsadress, eller din PayPal-adress eller annat betalkontonummer, och du samtycker till att meddela återförsäljaren omedelbart om ditt kreditkort eller PayPal eller annat betalkonto går ut eller av någon anledning annulleras.

Om användningen av butik och inköp är föremål för någon typ av användnings- eller mervärdesskatt kan återförsäljaren också debitera dig för dessa skatter, utöver abonnemanget eller andra avgifter som publiceras i reglerna för användning.

Du samtycker till att du inte kommer att använda IP-proxy eller andra metoder för att dölja din bostadsort, vare sig för att kringgå geografiska begränsningar av produktinnehållet, köpa till priser som inte är tillämpliga i din region eller för något annat syfte. Om du gör detta kan vi stoppa åtkomsten till ditt konto.

Ägarrättigheter

Äganderätten till produkterna överförs till dig när full betalning har mottagits. Eventuell risk för förlust, stöld eller förstörelse under perioden mellan leverans och överlåtelse av äganderätt åligger dig. Om du av någon anledning inte uppfyller betalningsförpliktelserna har återförsäljaren rätt att kräva att den levererade varan returneras omedelbart, på din egen bekostnad, risk och fara.

Återförsäljaren lämnar inga garantier, varken uttryckta eller underförstådda, angående någon tredje parts webbplats. I synnerhet ger återförsäljaren ingen garanti för att någon tjänst eller prenumeration som erbjuds via tredje parts leverantörer inte kan komma att ändras, avbrytas eller avslutas.

Ångerrätt

Konsumenten har trettio (30) kalenderdagars returrätt, räknat från den dag då varan mottogs, inom vilken produkten ska returneras, utan skyldighet att motivera eller betala påföljder. Konsumenten betalar endast kostnaden för paketets returporto.

Produktens originalfaktura måste sändas tillsammans med den returnerade varan. Endast produkter i perfekt skick och i originalförpackning accepteras.

Kunden måste först meddela supportteamet om att ångerrätten kommer att utövas genom att skicka en returförfrågan online, där man anger: ”ÅTERTAG AV PRODUKTORDER” som anledning.

För att kunna returnera produkten måste kunden följa det returförfarande som tillhandahålls av supportteamet.

Om produkten returneras efter ångerperioden eller om returproceduren inte följs exakt, kan kundens paket avvisas och returneras till kunden.

Om produkten returneras efter ångerperioden eller om returproceduren inte följs exakt, kan kundens paket avvisas och returneras till kunden.

Säljaren äger inte returnerade artiklar förrän varorna anlänt till returadressens destination.

Enligt vårt gottfinnande kan en återbetalning utfärdas utan att någon retur krävs. I denna situation äger inte återförsäljaren det återbetalade föremålet.

Återförsäljarens supportteam kan kontaktas på de adresser som visas på webbplatsen.

Fel eller felaktig produkt

Om du får en felaktig produkt från oss kan du kontakta oss på [insert details] så kommer vi att rätta till din order så fort som möjligt. Handlaren garanterar att Tile-produkten (”Produkten”) är fri från defekter under en period av två (2) år från leveransdatumet till den detaljhandelns ursprungliga köpare (”Garantiperioden”). Om fel i produkten uppstår (i) inom de första 30 dagarna av köpet och produkten köpts direkt från säljaren har du rätt till full återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy nedan. Eller (ii) annars under garantiperioden kommer säljaren efter eget val och med förbehåll för gällande lagar att (a) reparera eller ersätta den med en ny eller renoverad produkt eller komponent, eller (b) återbetala det ursprungliga inköpspriset när den defekta produkten returneras.

För att utnyttja denna garanti måste konsumenten kontakta säljaren, och när begäran om ersättning har godkänts skickar säljaren kunden en ersättnings-RMA (Return Merchandise Authorization). Kunden måste returnera den defekta enheten, inklusive ett inköpsbevis som kan behövas för att verifiera garantin.

Det kan ta upp till fyra arbetsdagar innan ersättningsvaran sänds ut. Ersättningsprodukten från Tile kommer också att levereras lös i ett kuvert som endast innehåller Tile-produkten. Den ursprungliga Tile-förpackningen ingår inte.

Denna garanti gäller inte (w) Produkter som köps från obehöriga återförsäljare, (x) där instruktionerna för användning och aktivering av produkten inte följs, (y) där produkten används med en jailbreakad eller rotad mobilenhet eller (z) där Produkten är skadad till följd av missbruk, olycka, obehörig modifiering eller andra orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Konsumenten ska bära kostnaden för att skicka enheten till säljaren. Genom att skicka enheten godkänner konsumenten att överföra ägandet till säljaren. Säljaren får inte returnera den ursprungliga enheten till konsumenten.

Säljaren garanterar att alla reparerade eller utbytta enheter täcks av garantin under resten av den ursprungliga garantiperioden.

Om anspråket är motiverat på grundval av denna garanti ska säljaren bära kostnaden för att leverera den reparerade eller utbytbara enheten till konsumenten.

Alla produkter som returneras till säljaren utan giltigt garantikrav eller utan RMA kan avvisas och returneras till avsändarens kostnad (med förbehåll för förskottsbetalning) eller avyttras enligt säljarens eget gottfinnande.

Returförfarande

Om konsumenten ändrar sig tillåter säljaren att alla Tile-produkter som köpts i en originaltransaktion, kan returneras i sitt ursprungliga skick, med originalkvitto och förpackning inom 30 dagar från leveransdatumet till den ursprungliga konsumenten. I detta fall byter Säljaren ut den eller erbjuder fullständig återbetalning av den ursprungliga köpeskillingen.

Konsumenten bär kostnaden för att skicka tillbaka enheterna till säljaren.

Återbetalningen återförs till din ursprungliga betalningsform. Alla returer måste godkännas. För att godkänna en retur, följ instruktionerna som beskrivs här.

Delvis retur berättigar icke till återbetalning (exempel: Om konsumenten beställde 4 Tiles, måste han/hon returnera alla fyra för att få återbetalning.)

Observera att denna policy endast gäller produkter som du köper direkt från säljaren.

Immateriella rättigheter

Hela innehållet på webbplatsen (texter, illustrationer och datakod) tillhör återförsäljaren, säljaren eller deras medleverantörer.

Dessutom äger återförsäljaren grafik, logotyper, sidorubriker, knappikoner, skript och servicenamn som ingår i eller görs tillgängliga genom någon återförsäljartjänst, återförsäljarens varumärken, upphovsrätt eller trade dress. Återförsäljarens varumärken, upphovsrätt och ”trade dress” får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhandahålls av återförsäljaren, eller på något sätt som sannolikt kan orsaka förvirring bland kunder eller på annat sätt fördärvar eller diskrediterar återförsäljaren. Alla andra varumärken eller upphovsrätter som inte ägs av återförsäljaren och som visas i någon återförsäljartjänst tillhör deras respektive ägare, som kanske eller inte är anknutna, anslutna till eller sponsrade av återförsäljaren.

Länkar till tredje parts webbplatser

Butiken kan innehålla länkar till andra webbplatser. Återförsäljaren har ingen kontroll över dessa andra webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller säkerhet. Om en medlem klickar på en länk till en sådan webbplats gör han/hon det på egen risk och omfattas av integritetspolicyn och villkoren på respektive webbplats.

Sekretess

Genom att lägga en produktorder via webbplatsen förbinder du dig att tillhandahålla korrekt och sann information. Dina personuppgifter är oumbärliga för leverans av varor och fakturor. Om personuppgifterna inte tillhandahålls ska beställningen annulleras. Dina personuppgifter ska användas för att leverera beställda produkter, informera om nya erbjudanden från återförsäljaren och/eller säljaren samt för att kontakta dig om ett problem skulle uppstå i relation till beställningen. Återförsäljaren ska inte hållas ansvarig för användningen av den data som tillhandahålls till säljaren.

När det gäller ytterligare information om sekretess och behandling av dina personuppgifter hänvisar vi till vår integritetspolicy som finns på webbplatsen och Tile, Inc:s integritetspolicy. Dessa försäljningsvillkor ska läsas i samband med båda integritetspolicys, om eventuell konflikt uppstår. Vänligen bekanta dig med dessa försäljningsvillkor som en referens för dina köp och rättigheter genom din interaktion med återförsäljaren.

Ansvar

Du samtycker till att dessa försäljningsvillkor inte avser att överlåta och inte överlåter några andra rättigheter eller åtgärder till någon annan än parterna i dessa försäljningsvillkor

När du använder återförsäljarens webbplatser kan du också använda tjänsterna från en eller flera tredje parter, till exempel en betaltjänsteleverantör. Din användning av dessa tredje parts tjänster kan omfattas av separata policys, användningsvillkor och avgifter. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa tredje parts policyer.

Du bekräftar att du ansluter till webbplatsen och använder dess tjänster på egen risk. Återförsäljaren ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som en användare eller en tredje part kan komma att lida av någon som helst anledning genom anslutningen till webbplatsen, att inte få tillgång till eller kunna logga in på webbplatsen, eller att webbplatsen fungerar eller inte. Återförsäljaren garanterar att de ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa tillgängligheten av de erbjudna tjänster. Eftersom transaktionerna görs via Internet kan återförsäljaren dock inte garantera kvaliteten på nätverken utanför sina kontor. Risken för tekniska avbrott finns. Återförsäljaren ska försöka informera sina kunder om skälen till ett avbrott, efter bästa förmåga, men har inget ansvar i händelse av eventuell försening. Återförsäljaren har inget ansvar i händelse av förlust av dina uppgifter. Kunden måste alltid ha en egen personlig kopia av filerna. Återförsäljaren bär inget ansvar om de avtalsenliga skyldigheterna inte uppfylls i händelse av slump, oundviklig olycka eller en Guds handling enligt definitionen i lagarna och prejudikat i tillämpliga jurisdiktioner.

Inte i något fall kommer Återförsäljaren att hållas ansvarig för indirekta, tillfälliga, följdmässiga, speciella, bestraffande eller exempelmässiga skador, eller andra skador som uppstått på grund av, eller som på något sätt är kopplade till, butiken eller programvaran och all information som finns tillgänglig i samband därmed. Ej heller oförmåga att använda programvaran, prenumerationerna eller någon annan information, även om det skulle vara återförsäljarens eller dess dotterbolags fel, skadestånd (inklusive oaktsamhet), strikt ansvar, avtalsbrott eller brott mot återförsäljarens garanti och även om återförsäljaren har underrättats om möjligheten till sådana skador. Dessa begränsningar och undantag avseende skador gäller även om någon åtgärd inte ger tillräcklig ersättning.

Du samtycker till att försvara och hålla Återförsäljaren samt dess licensgivare, Säljaren och deras dotterbolag skadelösa från alla skulder, fordringar och utgifter, inklusive advokatavgifter, som uppstått till följd av, eller i samband med, brott mot dessa försäljningsvillkor eller butikens användning, av dig eller någon person som använder ditt konto, eller från produkturvalet till skapandet av ett konto, köp, distribution, marknadsföring och användning av tillägg eller derivatprodukter. Återförsäljaren har rätt att på egen bekostnad anta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som annars är föremål för gottgörelse från dig. Detta avsnitt om ansvar överlever dessa försäljningsvillkors upphörande.

Om du förser återförsäljaren med feedback eller förslag om butiken eller någon återförsäljares programvara, produkter eller tjänster, är återförsäljaren fri att använda feedbacken eller förslagen hur de vill, utan någon skyldighet gentemot dig.

Återförsäljaren och dess dotterbolag är inte ansvariga för (i) förluster som inte orsakats av någon överträdelse från vår sida, eller (ii) indirekta eller följdförluster som inte kunnat förutses både för dig och oss när avtalet om försäljning av produkter från oss till dig skapades.

Återförsäljaren kan informera dig via ett online-meddelande i händelse av systemunderhåll och ska inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar eller konsekvenser.

Produktinformation

Alla fotografier som används för att illustrera återförsäljarens produkter och tjänster är endast avsedda för information och representerar kanske inte en identisk bild av produkten. Återförsäljaren är inte ansvarig för påståendet att den mottagna produkten inte motsvarar den produkt som visas på webbplatsen.

Om inte annat uttryckligen anges är återförsäljaren inte tillverkaren av de produkter som säljs på webbplatsen. Även om vi arbetar för att säkerställa att produktinformationen på vår webbplats är korrekt kan den faktiska produktförpackningen och materialet innehålla mer och annan information än den som visas på vår webbplats. All information om produkterna på vår webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi rekommenderar att du inte enbart förlitar dig på den information som presenteras på vår webbplats. Läs alltid etiketter, varningar och anvisningar som medföljer produkten före användning..

Kunders offentliga uttalanden

Besökare kan lägga upp recensioner, kommentarer och annat innehåll, skicka e-kort och annan kommunikation samt skicka in förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, kränkande, hotande, ärekränkande, inkräktande på integritet, kränkning av immateriella rättigheter eller på annat sätt skadar tredje part eller är stötande och inte består av eller innehåller programvaruvirus, någon politisk kampanj, kommersiell uppmaning, kedjebrev, massutskick eller någon form av skräppost. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan person eller enhet, eller på annat sätt vilseleda gällande ett korts eller annat innehålls ursprung. Vi har rätt att ta bort eller redigera sådant innehåll. Om du tror att något innehåll rörande, eller som annonseras för försäljning på, någon återförsäljares tjänst inte uppfyller den standard som anges ovan, eller att dina immateriella rättigheter kränks av en artikel eller information om någon återförsäljares tjänst, ber vi dig meddela oss genom att kontakta vårt supportteam så kommer vi att svara.

Om du lägger upp innehåll eller skickar material, och om vi inte anger annat, ger du: (a) Återförsäljaren en icke-exklusiv, royaltyfri och helt underlicensierbar och överförbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla media, och (b) återförsäljaren, dess underlicensgivare rätt att, och överlåter rätten, att använda namnet som du skickar i samband med sådant innehåll, om de väljer att göra så. Du samtycker till att du inte får hävda några moraliska rättigheter (”droit moral”) enligt denna bestämmelse.

Du samtycker till att de rättigheter du ger ovan är oåterkalleliga under hela skyddsperioden av dina immateriella rättigheter i samband med sådant innehåll och material. I den utsträckning som lagen tillåter godkänner du att du avstår från din rätt att identifieras som författare till sådant innehåll samt din rätt att invända mot nedsättande behandling av sådant innehåll. Du samtycker till att utföra alla ytterligare handlingar som är nödvändiga för att fullända någon av ovanstående rättigheter som du har gett återförsäljaren inklusive utförande av handlingar och dokument, på vår begäran.

Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll du lägger upp samt att, vid datumet då innehållet eller materialet publiceras: (i) innehållet och materialet är sant och korrekt, och (ii) användning av det innehåll och material som du tillhandahåller inte bryter mot några tillämpliga policys eller riktlinjer och inte kommer att skada någon person eller enhet (inklusive att innehållet eller materialet inte är ärekränkande). Du samtycker till att ersätta återförsäljaren för alla anspråk som görs av en tredje part mot återförsäljaren som uppstår på grund av eller i samband med det innehåll och material du tillhandahåller, förutom i den utsträckning som något ansvar uppstår till följd av att vi inte tar bort innehållet ordentligt när meddelande rörande innehållets olagliga natur som härrör från eller grundar sig på, eller härrör från det innehåll som du har kommunicerat till oss.

Om du tror att något innehåll på, eller i en produkt som annonseras för försäljning på, webbplatsen innehåller förtal, ber vi dig omedelbart meddela återförsäljaren.

Tillämplig lag – behörig jurisdiktion

PÅ GRUND AV ATT VISSA STATER ELLER JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR BEGRÄNSAS ÅTERFÖRSÄLJARENS, DENNES LICENSGIVARES OCH DOTTERBOLAGS ANSVAR I SÅDANA STATER ELLER JURISDIKTIONER FULLT UT ENLIGT VAD LAGEN TILLÅTER.

Du samtycker till att dessa försäljningsvillkor ska anses ha tecknats och genomförts i Frankrike, och eventuella nedanstående tvister som kan uppstå ska lösas i enlighet med fransk lagstiftning. Med förbehåll för tvistlösning genom skiljedom nedan, godkänner du att alla fordringar som görs av dig gällande i alla rättsliga förfaranden mot återförsäljaren skall inledas och ske uteslutande i Frankrike, med hänsyn tagen till jurisdiktion avseende tvisten mellan parterna och du godkänner härmed exklusiv behörighet för sådan domstol. I varje tvist som uppstår enligt dessa försäljningsvillkor har den rådande parten rätt till advokatarvode och -kostnader.

Inget i dessa försäljningsvillkor begränsar eller utesluter vårt ansvar för bedräglig representation från oss, eller för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller uppsåtliga uppförande.

Om något av dessa försäljningsvillkor anses ogiltigt, annullerat eller av någon anledning inte är möjligt att verkställa, kommer det villkoret att anses vara avskiljningsbart och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella resterande villkor.

Om du bryter mot dessa försäljningsvillkor och vi inte vidtar några åtgärder, har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och åtgärder i andra situationer där du bryter mot dessa försäljningsvillkor.

Dessa villkor ska tillämpas i maximal omfattning enligt tillämplig lag. Om lagstiftningen i din jurisdiktion förbjuder tillämpningen av vissa eller alla bestämmelser i detta specifika avsnitt kommer de bestämmelserna inte att gälla för dig.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa försäljningsvillkor, om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor av domstol eller annan tribunal med behörig jurisdiktion bedöms vara icke verkställbara, kommer en sådan bestämmelse att verkställas så långt det är tillåtet och återstående delar av detta avtal ska förbli i full kraft och giltighet.

Dessa försäljningsvillkor, återförsäljarens integritetspolicy och villkoren för medlemmarnas program utgör och innehåller hela avtalet mellan parterna avseende ämnet häri, och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal.

Om du anser att dina rättigheter kränks ber vi dig kontakta oss. Vi svarar snabbt på ägare av rättigheter och deras ombud för att kommunicera frågor kring eventuella påstådda intrång.

Efter att vi mottagit ditt meddelande om intrång kan vi vidta vissa åtgärder, som att ta bort information eller ett föremål, som görs utan något erkännande om ansvar och utan att det påverkar rättigheter, åtgärder eller försvar, för vilka vi kan verkställa en obegränsat skönsmässig bedömning. Dessutom ger du återförsäljaren rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, samt visa dess innehåll över hela världen i vilket media som helst. Detta omfattar att vidarebefordra ditt intrångsmeddelande till de parter som är inblandade i tillhandahållandet av det påstådda intrånget. Du samtycker till att ersätta återförsäljaren för alla anspråk från tredje part mot återförsäljaren som kan uppstå till följd av, eller i samband med, insändandet av ditt intrångsmeddelande.

Tull

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och regler för import/export. Du samtycker till att inte exportera produkten eller tillåta att personer bosatta i ett land som omfattas av ett embargo eller förbud av någon form från Europeiska unionen, USA:s regering eller Nato använder ditt konto. Du intygar och garanterar att du inte befinner dig i, står under kontroll av, eller är medborgare/bosatt i något sådant förbjudet land.

När du beställer produkter från återförsäljaren för leverans utanför EU kan du bli föremål för importtull och skatter som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella extra avgifter för tullklarering måste betalas av dig. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullpolicys varierar mycket från land till land, så kontakta ditt lokala tullkontor för mer information. Observera också att du anses vara registrerad importör och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Din integritet är viktig för oss och vi vill att våra internationella kunder ska vara medvetna om att gränsöverskridande leveranser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna.